S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ze života FA

November Talks - Vasa Perović

Pozvání k druhé přednášce ČVUT v Praze dne 12. listopadu 2018 přijal architekt srbského původu Vasa Perović ze slovinského ateliéru Bevk Perović arhitekti. Hovořil o tom, že za posledních dvacet let musel architekt přijmout řadu nových rolí. Na jejich pozadí představil výběr stěžejních projektů své kanceláře. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.