Ze života FA

FA NONSTOP - leden 2019

FA NONSTOP je tradiční akce Fakulty architektury, při které je budova školy otevřena studentům 24 hodin týdně, aby mohli dokončit své ateliérové práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.