S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Rozvrhy

Rozvrhy

Design - Bakalářské studium - 3. semestr

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková