Lidé

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

Pedagog Ústavu nosných konstrukcí. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získal v roce 2010 doktorát. Na Fakultě architektury působí od roku 2002. Garant a vyučujícím předmětů Matematika a Počítačové navrhování III, vyučujícím předmětů Deskriptivní geometrie I, II a Digitální zobrazování I.

Profesně se věnuje pedagogice a vzdělávání v matematice a příbuzných disciplínách. Je autorem řady učebních textů, dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím přírodovědných učebnic Prometheus, v letech 2008–2018 byl členem správní rady obecně prospěšné vzdělávací společnosti Erudis.

V letech 2017-2022 působil v Akademickém senátu Fakulty architektury, kde zastával pozici předsedy hospodářské komise a od roku 2020 místopředsedy AS. Od roku 2017 do také zastupoval fakultu v Akademickém senátu ČVUT, kde od roku 2018 byl předsedou komise pro pedagogické záležitosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.