Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

EuroTeQ Engineering University

Nová příležitost mezinárodního studia

EuroTeQ představuje zajímavou, přínosnou a především mimořádnou příležitost pro studenty, vědecké pracovníky i zaměstnance zapojit se do projektu, který má díky propojení prestižních univerzit ambici posunout kvalitu vysokého školství na vyšší úroveň.

Co je nového?

Leave No Waste Behind je tématem EuroTeQ Collider. Kromě 5 kreditů slibuje atraktivní šance

Studentky a studenti ČVUT mají nyní možnost zapojit se do mezinárodního projektu EuroTeQ Engineering University, který rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů a podporuje u zapojených účastníků jejich kreativitu, inovace a sdílení vědomostí. Jeho cílem jsou nové přístupy a neobvyklá řešení v rámci zadaného tématu, letos se zaměřením na bezodpadové fungování s okruhy témat město–energie–spotřeba.

Studentky a studenti ČVUT mají nyní možnost zapojit se do mezinárodního projektu šesti evropských univerzit EuroTeQ Engineering University, který rozvíjí nový přístup ke vzdělávání budoucích inženýrů a podporuje u zapojených účastníků jejich kreativitu, inovace a sdílení vědomostí. Jeho cílem jsou nové přístupy a neobvyklá řešení, letošním tématem je "Leave No Waste Behind", bezodpadové fungování se zaměřením na témata město–energie–spotřeba. Výzvami budou zadání jako zlepšení udržitelnosti, lepší kvalita života, snižování spotřeby, zdravá nebo čistá mobilita.

Collider bude spuštěn 10. února 2022, kdy proběhne slavnostní zahájení. Poté bude čas na přípravu a Collider, v němž budou všichni zúčastnění spolupracovat. V květnu 2022 se na ČVUT uskuteční pracovní setkání, půjde celkem o 6 dnů – 2 víkendy a 2 všední dny, jehož se  zúčastní nejen přihlášené studentky a studenti, ale také lidé z praxe. Všichni tak dostanou možnost učit se společně a jeden od druhého, získat náhled na nejnovější technologický vývoj, podnikatelskou inspiraci a příležitost úzké spolupráce s firmami. Za úspěšnou účast na Collideru studenti získají 5 ECTS.

Chcete vědět více?

 

Co vám přinese EuroTeQ Engineering University?

EuroTeQ staví na přesvědčení, že přední univerzity ve vědě a technologiích, rozšířené po celé Evropě, umístěné v inovačních ekosystémech, jsou dobře vybaveny k tomu, aby mohli čelit výzvám evropské společnosti. Společenský vývoj v posledních letech vyžaduje silné univerzitní aliance, které spojí své síly, aby přinesli změnu paradigmatu v inženýrském vzdělávání budoucnosti. 

Co je cílem EuroTeQ Engineering University?

EuroTeQ zahájil v roce 2020 svůj tříletý pilotní projekt. Ambicí je vytvořit nový model inženýrského vzdělávání, podpořit mezinárodní mobilitu, představit sadu mikro-credentials a  EuroTeQ Honors a certifikát EuroTeQ Professional. Úplně první kroky zahrnují vybudování mezinárodního kampusu EuroTeQ, který poskytne společný katalog kurzů. To znamená, že studenti 6 zúčastněných univerzit se mohou zapsat do kurzů nabízených v rámci programu EuroTeQ. Studenti všech šesti univerzit se mohou zapsat do kurzů nabízených v rámci programu EuroTeQ už nyní. Dalším krokem bude rozšiřovat nabídku studia a také zvýšit mobilitu pedagogických pracovníků a zaměstnanců a zapojit průmyslové partnery projektu.

Co jsou Micro-credentials? 

“Mikro-credentials” je kvalifikace, která prokazuje dovednosti, znalosti a/nebo zkušenosti v dané oblasti. Mikro-credentials, známá také jako nanodegrees, může být být jak široká, tak úzká a může zahrnovat jak měkké, tak tvrdé dovednosti.  

Mikro-credentials jsou zvláště užitečné pro ty, kdo chtějí

  • Stavět na svých znalostech, aniž by dokončili úplný vysokoškolský program
  • Rozšířit si svou kvalifikaci nebo dovednost tak, aby vyhovovala potřebám trhu práce 

Jak se mohu zapojit k “EuroTeQ Engineering University”?

Nyní máte příležitost zapsat se do některého z nabízených kurzů. 6 partnerských škol nabízí katalog 60 virtuálních kurzů. Kurzy jsou nabízeny v angličtině. K dispozici je také řada jazykových kurzů pro začátečníky v místních jazycích. Kurzy jsou většinou online, aby podpořily virtuální mobilitu mezi partnery. Některé kurzy jsou nabízeny v hybridní formě.

Kurzy byly otevřeny v zimním semestru 2021/2022. Podívejte se na aktuální nabídku.

 

Praktické informace o projektu

Pro informace ohledně nabízených kurzů kontaktujte Andreu Vavřinovou.

Pro informace o projektu EuroTeQ na ČVUT: euroteq@cvut.cz

Webové stránky EuroTeQ

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Irena Fialová