Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Oddělení pro rozvoj a výstavbu

Oddělení pro rozvoj a výstavby nabízí a poskytuje odbornou pomoc od prvotního záměru až po dokončení projektu.

Oddělení rozvoje a výstavby:

  • pomáhá vybrat poskytovatele grantu, který je nejvhodnější pro financování záměru,
  • asistuje při kompletaci a podání žádosti o grant,
  • zprostředkovává právní servis při uzavírání smluvních vztahů a ochraně duševního vlastnictví,
  • asistuje při podávání průběžných a závěrečných zpráv,
  • asistuje při tvorbě rozpočtu projektu a vykazování nákladů a činností v rámci projektů.

Tradičně spolupracujeme s národními poskytovateli grantů, tedy s Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem školství , mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pomáháme také s grantovými projekty podporovanými programy Evropské unie.

Formou studentské grantové soutěže podporujeme tvůrčí a výzkumnou činnost studentů (Ivana Christová), vnitřní soutěží podporujeme inovace studijních programů (Barbora Seifertová).

Kontakt

MGR. BARBORA Seifertová

+420 22435 6244

+420 724 684 029

seifertova@fa.cvut.cz

projektová manažerka

Ing. arch. bca. Veronika Kastlová, Ph.d.

+420 224 356 244

+420 770 197 308

kastlver@fa.cvut.cz

projektová manažerka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková