Publikace

Dynamická simulace dvojité prosklené fasády v návaznosti na experimentální měření

Ing. Petr Kapička

Příspěvek shrnuje výsledky dlouhodobého měření dvojité fasády administrativní budovy a konfrontuje je s výsledky numerické analýzy fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten