Publikace

Výpočetní nástroj MS Excel ke stanovení součinitele prostupu tepla lehkých obvodových plášťů

Ing. Petr Kapička

Příspěvek představuje výpočetní nástroj pro stanovení součinitele prostupu tepla sestavy lehkého obvodového pláště včetně vlivu nosných profilů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten