Publikace

Dílčí výzkumná zpráva - Zpětná vazba různých uživatelských skupin na první verzi mock-up

Mgr. Tomáš Vácha

Dílčí výzkumná zpráva shrnuje výsledky participativního hodnocení první verze mock-up. Zpráva slouží jako podklad další fáze programování softwaru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten