S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Základy stavebného práva

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Základy práva vo výstavbe zamerané na verejnoprávne procesy umiestňovaní a povoľovaní stavieb a na výkon profesií súvisiacich s výstavbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten