Publikace

Autorská práva a výkon profese architekta v České republice

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Stať se věnuje podrobnému rozboru autorského práva a výkonu profese architekta v České republice s ohledem na zahraniční přesahy

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten