Publikace

K odpovědnostním vztahům v architektonické a urbanistické soutěži

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Odpovědnost jednotlivých subjektů zúčastněných na realizaci urbanistických a architektonických soutěží se zvláštním zaměřením na činnost poroty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten