S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

K odpovědnostním vztahům v architektonické a urbanistické soutěži

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Odpovědnost jednotlivých subjektů zúčastněných na realizaci urbanistických a architektonických soutěží se zvláštním zaměřením na činnost poroty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten