Publikace

Vykročení z industriálního skanzenu. Ilustrace zpřetrhaného vývoje a posunů hodnot.

PhDr. Benjamin Fragner

V geografickém prostoru, vymezeném nyní Českou republikou, býval vztah k průmyslu (a nyní k tomu, co po něm přetrvává jako hmotná připomínka, označovaná za průmyslové dědictví) víceznačný, často až protichůdně přijímaný, poznamenaný vlivy, které s pragmatickým obsahem průmyslové činnosti mnoho nesouvisejí. Nastřádané mýty a předsudky prosakují až k dnešním rozhodnutím - o zachování, zkáze či radikální architektonické intervenci industriální památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten