S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Průmyslové dědictví - Industrial Heritage

PhDr. Benjamin Fragner

Mezinárodní konference především porovnávaly vlastní zkušenost v kontextu obdobných snah kolem ve světě. Výběr přednesených příspěvků ze setkání v roce 2007 a zčásti i z roku 2005 je základem této knihy. Pro přehlednost je členěná do pěti kapitol a širokým spektrem pohledů poskytuje celkem ucelenou představu o současných přístupech. Úvodní esej Sira Neila Cossonse rozvíjí myšlenky jeho zahajovací přednášky na čtvrtém bienále v roce 2007. Pokračuje druhá kapitola se shrnutím výrazných počinů uplynulých let, reprezentovaných především německou, britskou a francouzskou zkušeností. Následují aktuální přehledy argumentů a příkladů proměny areálů a objektů zanikajícího průmyslu na krystalizační místa urbanizace, udržitelného rozvoje sídel a krajiny. Zahraniční příspěvky z konference roku 2007 shrnuje třetí kapitola, na ně navazují texty čtvrté kapitoly o proměně atmosféry a hodnotových kritérií na naší domácí scéně, doložené příklady diskutovaných staveb a projektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten