S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Hodnoty a limity fantasie - příklady a smysl iniciačních projektů

PhDr. Benjamin Fragner

Ztotožnění se se změnou, rozptýlení předsudků, které přece jen území Vojtěšské huti provázení. Uvolnit a nastartovat představivost veřejným kulturním počinem, zakotveným v industriální historii, která je s nimi spjata.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten