Publikace

Přehazování stříbrné koule nad Libní

PhDr. Benjamin Fragner

Historie a současnost kulového tlakového plynojemu Obecní plynárny v Praze-Libni.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten