S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Přehazování stříbrné koule nad Libní

PhDr. Benjamin Fragner

Historie a současnost kulového tlakového plynojemu Obecní plynárny v Praze-Libni.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten