S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků.

PhDr. Benjamin Fragner

Vztah laické i odborné veřejnosti k průmyslovému dědictví. Příklady jsou vybrány z historického prostředí Prahy (Smíchov, Karlín aj). Vývoj přístupu k technickým památkám v uplynulém století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten