S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vestiges of Industry in the Czech Republic

PhDr. Benjamin Fragner

The nearly wee-long event was primarily about the power of authenticity, the transformation of value criteria, and the technological and economic limits involved in preserving vestiges of industry in the post-industrial world and the search to find new uses for them.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten