S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

25 LET NA ČESKÉM MALOMĚSTĚ A VENKOVĚ (NÁVRH METODY MEZIOBOROVÉ IDENTIFIKACE MÍSTA)

MgA. Jan Trejbal

Po jasném a přímočarém autorově vymezení celého porevolučního průběhu v oblasti ,,vztahování se“ k tématu plánování u nás, se příspěvek zabývá mezioborovou spoluprací při analýzách území a při vytváření rozvojových plánů venkova, jejími formami, průběhem i specifiky. Popisuje důvod zapojení jednotlivých profesí (od sociálních geografů přes např. odborníky na přírodu až po architekty) i možné formy jejich spolupráce tak, aby měl rozvoj venkova vizi a byl dlouhodobě udržitelný – jak z hlediska ochrany krajiny, plánování veřejného prostoru, komunitních aktivit, ale například i rozvoje lokální ekonomiky. Součástí textu je i naznačený vztah k současné územně-plánovací legislativě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten