S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Účinky vlhkosti a roztoků solí na fyzikální a mechanické vlastnosti přírodních porézních materiálů

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

Přírodní porézní materiály (kámen) jsou velmi častým stavebním materiálem historických a památkově chráněných objektů, jejichž vlastnosti jsou degradovány chemickými procesy, které jsou způsobeny zvýšenou vlhkostí obsahující slabé roztoky kyselin, solí a biologických zárodků. V rámci projektu SGS probíhá výzkum chemických, fyzikálně chemických a mechanicko-fyzikálních vlastností porézních materiálů historických staveb, které vlivem dlouhodobě probíhajících degradačních procesů (biologická a chemická koroze) ztrácí své původní hodnoty a mohou tak vést ke ztrátě funkční způsobilosti a spolehlivosti konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten