Publikace

Kvalita a životnost konstrukci pohledového betonu

Ing. Jan Šesták

Článek se zabývá kvalitou, vlastnostmi a životností pohledového betonu. Stěžejní částí práce jsou vlastnosti pohledových betonů, neboli kritérii hodnocení kvality provedené práce Jedná se zejména o barevnou vyrovnanost předmětné plochy, množstvím a velikost pórů, kvalitu materiálu vstupních surovin a strukturu povrchu. Z porovnání s běžným betonem je dosažení kvality pohledového betonu výrazně technologicky náročnější což se odráží i v jeho ceně. Závěrem je shrnuta problematika jednak působení vnějšího prostředí na povrchové vrstvy pohledového betonu způsobující rychlejší degradaci snižující tak životnost celé konstrukce ale také poukázání na jeden z hlavních problémů při výstavbě což je technologická kázeň.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten