Publikace

Zhodnocení rizik spojených s využitím žárově zinkované výztuže betonu

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Cílem uvedeného článku je způsobem srozumitelným nejen pro úzce specializovanou, ale i širší odbornou veřejnost dostatečně přesně objasnit problematiku koroze žárově zinkované výztuže v betonu. Je zde poměrně detailně zhodnocen dřívější pozitivní náhled na využitelnost žárově zinkované výztuže se zohledněním koroze a především soudržnosti s betonem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten