Publikace

Metody měření objemových změn omítkových směsí

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

V článku jsou popsány dvě metody měření objemových změn. Pro měření směsí v nezatuhlém stavu bylo použito bezdotykové optické měřidlo a pro měření ztuhlých směsí baly použita dotyková dilatometrická metoda. Spojení obou metod poskytuje celkové informace o objemovém chování omítkových směsí, které je velmi důležité pro praktickou aplikaci směsí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten