Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Measurement of Moisture Storage Parameters Using Pressure Plate Apparatus

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

Water retention curve as one of the moisture storage properties of porous materials belongs to basic parameters used in the models simulating moisture transport in porous building materials. Therefore, the measurement of water retention curves is principal for hygro-thermal performance assessment. In this paper, experiments for determination of water retention curve using pressure plate apparatus are presented.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten