Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Moisture Dependent Thermophysical Parameters of Materials Used for Historical Building Renovation

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.

The moisture dependent thermophysical parameters, namely thermal conductivity and specific heat capacity, of materials used for historical building renovation such as ceramic brick and lime plasters are studied in the paper. The measured results show that high moisture contents lead to a strong increase of the thermal parameters.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten