Publikace

Vlastnosti různých typů omítek pro rekonstrukce historických budov

V článku je studován vliv zrnitosti vápenného hydrátu v rozsahu 63-200 um na mechanické vlastnosti několika typů vápenných omítek bez a s příměsí metakaolinu. Z výsledků je zřejmé, že hlavním faktorem, který ovlivňuje mechanické vlastnosti omítek, není velikost částic vápenného hydrátu, ale jeho chemické složení a především příprava samotné omítky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten