Publikace

Krize funkčního zónování a strukturální územní plán

prof. Ing. arch. Roman Koucký

Příspěvek na konferenci Z núdze ctnosť, struktura města Praha, elementární urbanismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten