Publikace

Originální mapa potenciálů místa ORP Bystřice pod Hostýnem - součást projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00018

MgA. Jan Trejbal

Jedná se o mezioborový graficky zpracovaný rozbor města Bystřice pod Hostýnem, vytvořený na základě objednávky od FDV p.o. MPSV ČR - Projekt Pracovní Návyky - podpora dlouhodobě nezaměstnaných - Klíčová aktivita č.3 - Specialisté pro identifikaci rozvojového potenciálu místa. Na základě teréního průzkumu, byli identifikovány potenciály, určených pro vznik pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Po prezentaci, byla mapa a příslušná studie předána zastupitelstvu města a všem spádovým menším sídlům v okolí + místnímu úřadu práce. Projekt skončil 31.8.2015. Autor zde pracoval jako specialista senior - vedoucí týmu odborníků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten