Publikace

Originální mapa Potenciálů ORP Postoloprty - mapa s odborným obsahem

MgA. Jan Trejbal

Jedná se o kompletní mezioborový rozbor města Postoloprty, vytvořený na základě objednávky od o.s. Mosty pro nový komunitní plán obce. Na základě teréního průzkumu platformy Neolokator, bylo identifikováno celkem 113 potenciálů, určených pro akční i dlouhodobý rozvoj oblasti. Aktualizovatelné návrhy jsou zaměřeny na vytvoření nových pracovních míst a pobídek k podnikání a zlepšení turistické atraktivity - přístupnosti regionu. Po prezentaci v místním kině, byla studie předána zastupitelstvu města a všem spádovým menším sídlům v okolí. V Dubnu 2015 začala realizace 18ti hlavních projektových záměrů a opatření.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten