Publikace

Ekonomika výstavby

Ing. Pavel Ficek

Aplikace metody odborného odhadu stavebních nákladů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten