S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ekonomika výstavby

Ing. Pavel Ficek

Aplikace metody odborného odhadu stavebních nákladů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten