S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Eurocodes and Reliability Differentiaton

Theoretical consideration and numerical examples show that characteristic values and partial factors of basic variables describing material properties and self-weight are significantly dependent on the relevant reference period.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten