Publikace

Genius loci av Christian Norberg-Schulz eller Betatt av Praha

The text deals with the book Genius loci - arkitekturens fenomenologi (Christian Norberg-Schulz, 1980). This publication was supported by Den norske Helsingforskomité (DNH) and by the Nadace rozvoje občanské společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten