Publikace

Architektonické a urbanistické soutěže 60. let v Československu

Text se zabývá specifickým přínosem architektonických soutěží v 60. letech 20. století pro českou architekturu. Už jen množství a rozsahu úkolů, které tehdy soutěže řešily, nám dovoluje uvažovat o nich jako o výjimečném fenoménu, který svým způsobem neměl obdoby. Práce se soustředila na zkoumání vlivu soutěžních návrhů 60. let na vývoj architektonické a urbanistické formy a typologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten