Publikace

Tak trochu jiná metropole

Tématem článku je volné rozmýšlení o architektuře a urbanismu bulharského hlavního města Sofie v lehkém historickém přehledu vývoje města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten