Publikace

Zlatá šedesátá léta dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické poznámky čili desatero

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Studie o české architektuře šedesátých let v kontextu vývoje evropské architektury. Šedesátá léta jako roky nové orientace ve vztahu k moderně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten