Publikace

Matrix, technokultura a virtuální realita

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Matrix, technokultura a virtuální realita

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten