S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

P. Johnson - nejvirtuóznější a nejmnohoznačnější architekt dvacátého století

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Příčiny rozporuplného hodnocení díla P. Johnsona.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten