Publikace

P. Johnson - nejvirtuóznější a nejmnohoznačnější architekt dvacátého století

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Příčiny rozporuplného hodnocení díla P. Johnsona.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten