Publikace

Kazimír Malevič čili hlad po absolutnu

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten