Publikace

Co předcházelo roku 2000. Teorie architektury a urbanismu šedesátých až devadesátých let

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten