Publikace

Erich Mendelsohn - solitér na rozbouřeném moři architektury mezi dvěma světovými válkami

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten