Publikace

Programy a prohlášení architektů XX. století. Paralelní texty ke studiu dějin a teorie architektury

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten