Zprávy

EAAE: Mezinárodní workshop Conservation / Demolition na naší fakultě v září

Mezinárodní workshop určený pro pestrou skupinu osob - od památkářů, architektů, inženýrů až po úředníky, se bude konat na Fakultě architektury ČVUT v Praze ve dnech 25. – 28. září 2019. Jeho pořadatelem je Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE). Účastníci na něm budou diskutovat témata, která jsou klíčová pro řízení Evropského kulturního dědictví a zkoumat, co může udělat síť odborníků na památkovou péči EAAE pro budoucnost architektonického dědictví.

Workshop propojuje odborníky zabývající se tématem péče o kulturní dědictví Evropy. EAAE Conservation Network nabízí mezinárodní platformu pro diskuse, v nichž se setkávají akademici i praktici a rozvíjejí téma citlivé péče o dědictví minulosti jako vrcholného projevu kulturní identity a směřování do budoucnosti.

Workshop se bude konat v Praze, v kulturním ohnisku Evropy, a spolupořádá jej Fakulta architektury ČVUT v Praze. Zahrnuje přednášky, prezentace, exkurze a intenzivní diskuse na témata uvedená níže:

1. cesta k současnému hybridnímu městu a kulturní komplexitě

Potřebuje současné město směs historie a modernity? Jak ovlivňuje gentrifikace veřejný a soukromý prostor, jeho rozmanitost a citlivou síť vnitřních vazeb?

2. síla každodennosti

Jak můžeme posílit kulturní, ekologickou nebo ekonomickou udržitelnost a prodloužit životnost staveb prostřednictvím zodpovědné údržby? Můžeme kontrolovat, vést či moderovat neodborné, laické zásahy, vedené konzumními nebo komerčními zájmy?

3. současné versus tradiční technologie a přístupy

Jsou tradiční nebo modernistické stavební technologie dostatečně přístupné a kulturně akceptovatelné? A jakou roli v procesu péče o architekturu hrají architekti, restaurátoři, veřejná správa, legislativa, občanská společnost nebo profesní etika?

4. měřítko nových zásahů versus paměť

Je možné přijmout a smysluplně a udržitelně využívat drobné měřítko historické architektury a města? Je slučitelné se současným životním stylem? Jakou roli hrají v uchování nebo zániku drobného historického měřítka současné stavební procesy? Může být demolice akceptována jako legitimní technika a strategie? Můžeme přijmout demolici v procesu konzervace historického stavebního díla? Nebo konzervaci či rekonstrukci po demolici?

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.