Zprávy

Fakulta otevírá nové moduly v magisterském programu

Počítačové navrhování a Development přibudou od akademického roku 2019/2020 mezi moduly v magisterském programu. Rozšíří tak nabídku stávajících modulů Zahradní a krajinná architektura, Památková péče a Prostorové plánování, kterými mohou studenti zaměřit svou specializaci. Absolvent vybraného modulu tak získá ucelené vzdělání v konkrétní odbornosti.

Počítačové navrhování (Modul PN)

Modul Počítačové navrhování/Design Computing (Modul PN) nabízí uchazečům komplexní znalosti v rámci digitalizace ve všech fázích projekční činnosti, přípravy a realizace staveb i jejich dalšího užívání. Absolventi modulu budou připraveni na práci architekta - digitálního lídra, který je schopen vést inovativní, efektivní a udržitelné špičkové architektonické projekty. Absolventi najdou uplatnění v současném propojeném světě, kde se spolupracuje v mezinárodních expertních týmech projekčních, realizačních i vědeckých.

Development (Modul DEV)

Cílem studia je lépe porozumět developmentu, tedy přípravě, realizaci a správě vystavěného prostředí. Jedná se o rozšíření pohledu na stavby o rozměr socio-ekonomický (financování, marketing, obchod) a procesní (právo a management). Absolventi budou zvládat výzvy udržitelné, ekonomicky proveditelné a společensky zodpovědné výstavby a najdou tak lepší uplatnění v projekčních, správních i developerských týmech.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.