Zprávy

Seznamovací kurzy pro prváky proběhnou v září v Herbertově a Temešváru

Seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku Fakulty architektury v akademickém roce 2019/2020, pořádaný Ústavem tělesné výchovy a sportu, proběhnou začátkem září ve dvou turnusech v Herbertově a Temešváru.

První turnus v Herbertově začíná v pondělí 8. září a skončí v pátek 12.září, druhý v Temešváru začne 12.září a skončí v pátek 17. září. Kromě sportovních aktivit zahrnuje program kurzu informace o studiu, setkání se studenty vyšších ročníků, absolvování plenéru pod vedením pedagogů z FA a architektonický workshop.

Jedná se o jediný seznamovací kurz, kde vás naši studenti a pracovníci oddělení vnějších vztahů zevrubně seznámí se studiem na Fakultě architektury a kde se poznáte se svými budoucími spolužáky.

Pořádá UTVS

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.