Diplomové práce

Dostavba bloku v historickém jádru České Lípy

Bc. Rostislav Mareš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedná se o návrh dostavby bloku v místě, kde byla ubořena původní zástavba a rekonstrukci bývalého zájezdního hostince. Návrh se zabývá i řešením nejbližších veřejných prostranství, včetně vytvoření nových prostor uvnitř bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.