Zprávy

Íčko pro KRNAP

Pro 8 studentů architektury začal školní rok v areálu dřevovýroby KRNAP v Mladých Bucích, staví zde mobilní informační centrum. Projekt realizuje ateliér Seho – Světlík z Ústavu navrhování II ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku.

Na návrzích pracovali studenti během prázdninové letní dílny. Jejich úkolem bylo vymyslet malou a jednoduchou stavbu informačního centra, která se v létě vyveze na kopec a otevře se návštěvníkům hor, na zimu pak bude umístěna v údolí. Musí být transportovatelná na korbě nebo za autem.

Z úvodních 6 konceptů vybrali k realizaci „Piškot“ Veroniky Suché a Jana Kahránka. Jeho konstrukci tvoří membrána ze svislých modřínových fošen, spojovaných na pero a drážku. Objekt se skládá ze dvou spojených oblých částí. Pevné, zajišťující stabilitu v extrémních podmínkách a druhé s pravidelným rytmem svislých okenních pásů, nabízejících panoramatický výhled do okolí. Stavba je vztyčena nad ocelovým roštem, který zajistí tuhost konstrukce a Piškot tak bude možné převážet po Krkonoších.

Stavět začali studenti 9. září, dokončení stavby je plánováno na konec třetího záříjového týdne.

Postup jejich práce můžete sledovat na Instagramovém profilu projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.