Závěrečné práce

HOLISTICKÁ KRAJINA BRDY

Veštšíková Hana

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Při příležitosti zpřístupňování oblasti v okolí vojenského újezdu se řešená lokalita na úpatí Brd stává stále častějším cílem turistů. Část území se nachází v CHKO Brdy a Natura 2000 a je tedy důležité, aby pro návštěvníky existovala infrastruktura, která zajistí citlivé zpřístupnění chráněné oblasti a zároveň ji propojí s okolní krajinou. Projekt vytváří polyfunkční síť, na kterou jsou, jako na stuhu, navlečeny korálky zájmových míst, které v projektu podporují silné stránky a jedinečnosti každé z lokalit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.