Zprávy

Tereza Krákorová navrhla Horský bufet pod Velkou Deštnou a získala cenu v soutěži Stavby s vůní dřeva

Tereza Krákorová z ateliéru Mádr–Tomš získala Cenu odborné poroty v kategorii Dřevěné stavby – malé za svůj návrh Horského bufetu pod Velkou Deštnou. Byla tak jednou ze sedmi oceněných v 7. ročníků soutěže Stavby s vůní dřeva 2019. Smyslem soutěže, kterou vyhlašuje Nadace dřevo pro život, je poukázat na přínosy využívání dřeva pro naši společnost a životní prostředí a motivovat studenty, aby tento materiál ve svých školních pracích používali.

"Téma projektu v prostředí Orlických hor pro mě bylo velice lákavou výzvou, ať už svými horskými klimatickými podmínkami, krásnou okolní krajinou, či absencí inženýrských sítí, které vyžadují využití obnovitelných zdrojů energie a ekologické hospodaření s vodou," říká studentka prvního ročníku magisterského studia Tereza, která si právě návrh horského bufetu pod Velkou Deštnou v Orlických horách zvolila jako téma své bakalářské práce.

Zásadní pro ni byla zejména volba přírodních materiálů tak, aby se stal součástí krajiny, využíval obnovitelné zdroje energie a přispíval k celkové udržitelnosti. Chata bude sloužit veřejnosti jako bufet za přítomnosti horské služby, dále jako útulna před nepřízní počasí. Objekt je částečně podsklepen a částečně je zde provedeno podkroví. První podzemní podlaží slouží ke skladování potravin a druhé nadzemní podlaží k potencionálnímu přespání horské služby, či ve své druhé části, jako útulna k případnému přespání veřejnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní prostor občerstvení pro veřejnost s hygienickým zázemím, dále zázemí horské služby a technická místnost.

Tématem letošního ročníku bylo „Dřevo nás chrání“. Studenti u svých návrhů zdůrazňovali, že dřevo do krajiny patří a chrání ji i nás proti invazivním prvkům civilizace. Soutěžili ve dvou kategoriích: Dřevěné stavby – malé a Dřevěné stavby velké. Vítězové si rozdělili ceny v hodnotě 200 000 Kč.

Soutěž vyhlašuje Nadace dřevo pro život. „Mám radost, že se kvalita přihlášených děl neustále zlepšuje. Tento trend ocení zejméně podnikatelé v oboru, kteří mají o soutěž a naše soutěžící velký zájem,“ uvedl ředitel Nadace dřevo pro život Ing. Stanislav Polák.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.