Závěrečné práce

VESNICE HORNÍ CHOBOLICE

Ullwer Jiří

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Horní Chobolice jsou obyčejná vesnice, která má pár drobných problémů, jež brzdí její rozvoj. Rozvoj spíše kvalitativní než kvantitativní. Kvantitativní rozvoj není žádoucí. V mém návrhu proto nečekejte velká gesta a zhmotňování ega. Čekejte drobné, zato funkční zásahy, které pomohou tomuto obydlenému kousku krajiny se trochu nadechnout a přimějí lidi si opět vážit obyčejnosti. Každý touží po senzaci, ale nakonec ho stejně nejvíce dokážou potěšit maličkosti. Chci v návrhu dělat věci přehledné, aby ho lidé dokázali pochopit a taktéž ocenit. Vyplývá to z obyčejnosti vesnice. Návrh se zabývá dvěma vzájemně propojenými kapitolami - vesnicí a krajinou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.