Zprávy

Budoucí architekti se učili nahazovat omítky

Dvacet studentů Ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče FA ČVUT mělo 4. října v rámci praktického workshopu možnost osvojit si základní postupy při přípravě, nahazování a povrchovém zpracování vápenné omítky. Posloužily jim k tomu prostory areálu Invalidovny v pražském Karlíně, kde byly historické omítky odstraněny po povodních v roce 2002.

Úkolem studentů pod vedením prof. Václava Girsy a Ing. Dagmar Michoinové, Ph.D. z Národního památkového ústavu bylo vybrané úseky stěn opatřit odsolovacími vápennými omítkami, které přispějí k zlepšení kondice stavby v předstihu před celkovou obnovou areálu. „Vážím si zájmu studentů o tyto akce a věřím, že praktická výuka tradičního řemesla je pro jejich studium i budoucí praxi obohacením,“ řekl po workshopu Václav Girsa.

Girsa se rovněž pochvalně zmínil o fungující dlouhodobé spolupráci Fakulty architektury a Ústavu památkové péče v oblasti teorie i praxe: „V péči o historické stavby přikládá náš ústav velký význam poznání tradičních technologií a řemeslných postupů,“ dodal.

Pro studenty i další zájemce pořádá NPÚ ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT už sedm let Letní školy památkové technologie, iniciované a vedené Ing. Dagmar Michoinovou, Ph.D., vedoucí technologické laboratoře NPÚ ve spolupráci s Ing. Gabrielou Setunskou. Jsou zaměřené na teoretickou i praktickou výuku metod záchrany historických omítek, na poznání, restaurování i obnovu. Jednotlivé kurzy jsou rozdělené podle stupně pokročilosti a určené nejen pro studenty nebo památkáře, ale také pro projektanty i vlastníky památek. Probíhaly v Českém Krumlově, na Broumovsku, v Plasích, v areálech zámků Stekník i Uherčice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.